ואהבתי אותך
בכל לבבי ובכל נפשי ובכל מאודי
ושיננתי זאת לעצמי
בביתי, בלכתי בדרך
בשכבי ובקומי

ונשאר הזכרון כאות על שפתיי
ובין רגליי
ונתתי מטר דמעותיי
ואספתי חפציך
ושמרתי אותם

ונשמרתי
לא הלכתי אחרי אחרים
ושמתי את דבריי אלה על לבבי
ועל נפשי
וקשרתי אותם אליי
וכתבתי על מזוזות ביתי
ובשערי
ודברתי בהם עם חברי
וגם איתך

אך לא האריכו ימינו על פני האדמה.