והנסיך הקטן חי וקיים היה

כי הייתה לו שושנה

והייתה לו כבשה

 

והייתה סגורה הכבשה,

מסוגרה בתוך קופסה

עם פתחים לאוויר-

הרי זה נחוץ

שקרצו לה-

יש עולם שלם בחוץ

 

ויצאה הכבשה ונחטפה

ויקח המלך

את כבשת הנסיך הרש

ותתעצב הכבשה על הנסיך

וישלח המלך

ויאספה אל ביתו

ותהי לו לסעודה.