ככה אני

חיה אוהבת מרגישה צוחקת

נפגעת סולחת לא תמיד שוכחת

פני רגועות אך

בתוך תוכי מכות בי סערות

אוהבת נופים מדברת עם אלוהים

לא תמיד חשה אותו

אך יודעת שהוא שם

פוחדת להישחק

נוצרת רגעים יפים

ויוצרת הרבה כאלה

 

רוצה שישאר האני

וכשיחלפו השנים

אביט בהשתקפותי

והוא יהיה שם

אותו אחד

חי אוהב מרגיש צוחק

הוא יהיה שם אני יודעת

ככה אני