הנהר זורם מחפש את דרכו אל הים

חכמים ואמיצים הולכים בעקבות ליבם

שוחים בבריכה עמוקה באביב החשוך

לבושה במסתורין אני אתגלה לפניך

 

הזמן מייבש את הלב

אהבה גורמת ללב לעוף

אל תוך המעמקים

 

ראה את הסוסים עולים במישור הפתוח

אל תוך הבוקר ,ראה אותם מצרים ומגוננים

אני מקלטך

מה שנולד במסתורין עוד יתגלה לפניך