הוא אמר
שזה נגמר
ובכה
וגם את.
זה היה
לפני שלושה
ימים
ולא סיפרת -

והיית כל כך לבד
למה לא דיברת?