קודר בחוץ. עצוב
ורק אני בפנים שמחה;
הגשם שיבוא ישטוף
את כל המבוכה.
את הדמעות, את הפנים
את כל הבניינים
שבנינו וגילינו
שהם פורחים באוויר.
שכחנו
שקשר הוא דבר שביר.