צמאה לפתרון

פתרון שלא יאחר לבוא

לבוא אליך,

אליך רוצה לעוף מחדש

מחדש ליצור לנו חיים

חיים שיגידו טוב.

 

טוב לי אולי

ואולי אני לא מספיק מעריכה

מעריכה את מה שיש

ויש ,אפילו אם קשה לי לראות.

 

לראות אותך, את עיניך

עיניך שבורקות

בורקות מדמעות של כאב

כאב שמותיר אותי צמאה לפיתרון..