ים של קולות (מורה בבית הספר שרה)

ים של קולות בשתי אוזני,

ליבי אומר: תפסיקו מיד,

שומני שובר את הבמה,

אל תצעק, אל תצעק!