חייב אדם לצאת מדעתו כדי שיהיה לו לאן לחזור... -ותודה לסרט בדימוס-