לפעמים אתה מואס בכל מה שסביבך. מתעצבן, נרגן, כועס מתעצב אל ליבך. אך ידידי, נא דע, כי יש לך רעים תמיד בעת צרה באים וגם עוזרים! האמן בעצמך. זה שורש הפתרון ממני ידידך שאוהבך המון!!!! אמן כן יהי רצון.   שיר לחבר בעת צרה