יש לי הכל ואין לי כלום. מי אני? תשובה: אני. יש לי הכל ואין לי אותך. (מבוסס על מקרה אמיתי)