למאמר המעודכן שלי, בבלוג תורה ומדע, אנא גלוש לבלוג תורה ומדע בכתובת:
http://toraumada.blogspot.co.il/2014/12/Vayeshev-Incense-Route.html

"דרך הבשמים" בפרשתנו אנו קוראים על מכירת יוסף לישמעאלים ע"י אחיו. נאמר בפרק לז פס' כה: "וישאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים נכֹאת וּצְרִי וָלֹט הולכים להוריד מצרימה". "הישמעאלים" כאן, הם כינוי לערבים הסוחרים, שהיו מביאים בשיירות גמליהם בשמים ואבנים יקרות ומוכרים אותם באזור הסהר הפורה [אם נחבר במפה את מסופוטמיה (אזור הנהרות פרת וחידקל שבבבל) וארץ ישראל , נקבל חבל ארצות נושבות, היושבות מן המפרץ הפרסי ועד לחצי האי סיני, מעין רצועה דמוית חצי-מעגל. מכיוון שרוב הארצות הנושבות הללו מצוינות בפוריותן, המובלטת על רקע המדברות התוחמין אותן, כינו חוקרים את הרצועה בשם 'הסהר הפורה']. סוחרים אלו עברו בנתיב המכונה "דרך הבשמים". נתיב זה היה עובר מדרום דרך אילת אל רמת עבר הירדן לכיוון דמשק ועמק הפרת מצד אחד, ולכיוון מצרים דרך א"י מצד שני. הגלעד הוא חבל ארץ הררי בעבר הירדן המזרחי, כיום בתחום ירדן. בגלעד ובהרים צפונה לו גידלו מיני בשמים כגון: לוט ונכאת. "דרך הבשמים" עברה דרך הגלעד, כמו שכתוב בפרשתנו: "והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד". משם הביאו הסוחרים את הבשמים המוזכרים כאן. תגלית : (מתוך המגזין "ארץ וטבע" גיליון יולי-אוגוסט 96.) "דרך הבשמים", עברה מעזה דרך פטרה (הנמצאת דרומית לגלעד). אבל היכן בדיוק עברה "דרך הבשמים" בפטרה? היה מקובל לחשוב שדרך זו עברה דרך הערוץ בואדי מוסא, המשמש בפטרה כרחובה הראשי של העיר ולאורכו הוקמו מקדשים ומבני ציבור. דבר שהוא תמוה, שהרי לא יתכן שהדרך עברה בלב אזור המקדשים של העיר! אולם, בשנים האחרונות גילו חוקרים ישראליים ליד פטרה מעלה הררי הבנוי לתפארת, באורך של כ-4 ק"מ. הוא כולל קירות תמך, פילוסי מדרגות סלע, מיתקנים לאספקת מים ומצודות אבטחה. בתחתית המעלה הוכנו משטחים גדולים, מתאימים לחניית הגמלים. נראה, כי הגמלים ואנשי השיירות שתו מים מבריכה מלאכותית גדולה. היא הוזנה מאמת-מים, ומקור המים: ואדי מוסא. להלן עצי הבשמים המוזכרים כאן ע"פ הזיהוי שלהם היום (ע"פ "חי וצומח בתורה" מאת פרופ' יהודה פליקס): 1. נכאת - רש"י מסביר: "כל כנוסי בשמים הרבה קרוי נכאת... ואונקלוס תרגם לשון שעווה". יש המזהים אותו עם שרף המופק מצמחים מהסוג קדד (Astrogalus), שרף זה קרוי בערבית "נכעה". 2. נטף צרי - שרף האפרסמון שהופק מעץ האפרסמון COMMIPHORA OPOBALSAMUM.(אין להחליפו עם 'עץ האפרסמון' שפריו נאכל בימינו). 3. לוט -הכוונה לשרף צמחים מהסוג לוטם, הגדלים בארצות שכנות ומהם מפיקים את השרף הריחני לדאנום.