הנה, גם בעירו של אברהם אבינו, בתור גיבוי וחיזוק ידי המפגינות, מול קרית - הממשלה בירושלים, קם לו אוהל - המחאה של אמהות חד -הוריות מהעיר. כולי תקווה, שעוד מעט פעולות - המחאה מסוג זה, תציפנה כל מקום ופינה, על המפה של ישראל אמהות באר - שבע, מצטרפות לזעקה! קולן עולה, מעל מרחבי הנגב. קוראות הן, לחדול מגרימת - עוולות; לכל אדם, להבטיח קיום בכבוד. אמהות באר - שבע, כמו כל אמהות ישראל, רוצות לחיות בזכות ולא בחסד; האוהלים אשר הוקמו, הם האות, שאיש לא ישתוק ולא יישב שַקוט!