מילים- מילים בכתב, בע"פ, מילים שאומרות מחמאה, מילה טובה, עידוד בשעות הקשות, צעקה... אבל יש דברים שאי אפשר לבטא במילים לעולם לא.. אולי רק בתחושות ובהרגשה.....