לשבת בבית ולבהות באיזו קופסא שכמה מטורפים החליטו שהחיים האמיתיים לא מספיקים בשבילם אז הם המציאו תחליף לרגש, זה לא החיים. והגרוע מכל הנה מגיע כולם כבר נעלמו הם עכשיו בבית מתחבאים מהאמת, מהחיים, מעדיפים לשקוע באהבה סינטטית המונית של כמה מטורפים שהחליטו שהחיים האמיתיים לא מספיקים בשבילם.