חבק חבק את כל מה שיש לך כל מה שאתה חושב שלך מי שנמצא איתך מה שתאמין שלידך בסביבתך, שאב שמים התאווה לאור. חבק את יקיריך מוקיריך אהוב זרים בתור לבנק במעבר החציה במיטת חוליים, חבק אוהביך חבק עצב, חבק מוות. מה יש לצפות ליותר מחיבוק חוזר חיבוק מחזיר אבידת חום חסר זהו תנאי החיים.