אשב על כסא כחול בגינה שלי ולא אנוע. צפרים יחוגו עליי יחקרו לפשר דחליליותי ייבקעו תלמים באלם בשרי, רוחות ינשמו עליי חורף ואביב ייחם גופי לפרפרים בחניית לילה ממטרות עליזות יסטרו ללחיי נתזי ניחומים: בוקר הגיע, לכי לך. יעברו שנים. שכבה על שכבה יתקשה גופי עפר ומים אבק ורוח, ועלעלים נשברים יחליקו על צינת גופי נסיך קטן ועצוב מחוסר עונות נספג אל הכחול בכסא שבגינה.