עת לבי בתוגה נפל נסק דמיוני אל על ולשמע קולך תמה וישאל כי נגלה לוטף כגל, על אמרתך נזל כטל והשקה גנך, בטרם ננעל מבטי אלייך לא יחדל ולמראך, מילותיי כמפל כי כעת בלעדייך לא אוכל