זה ככה כשההוא נוגע בה. מעיק.

רוצה לבקש שיזוז

ולא יכולה לנוע

ידיו המאוגרפות בחוזקה מצמידות אותה אל הקיר היאנושאת מבט למעלה

לא יכולה לצעוק

והוא לוחש לה- תצעקי

והיא שותקת דמעות זולגות מעיניה הרפות

והוא לוחש לה- תצעקי

והוא מכאיב לה כל כך

מחזק את אחיזתו ומקרב את רגליו אל שלה

לוחש לה – תצעקי

כפתור עוד כפתור ועוד כפתור פתח עדיןשנוצר בין שתי קצוות הבד

מוביל אותו לתוכה

היא עונה בקול רציני ומורה לו להניח לה

והוא משאיר סימני דם על גופה ולוחש לה -תצעקי

הוא מטיח את ראשה בקיר וקורא לה-תצעקי

והיא מנסה לצעוק את השם היחיד

שיכול היה להגן עליה מפני הכל

ושותקת מביטה בשמיים הכהים דרך הסמטה הגבוהה

מתחננת אליו שיבוא

וכשהוא נוגע בה לפתע היא צועקת

צועקת את השם היחיד שהיא זוכרת עכשיו

והשם מהדהד בין קירות הסמטה

לא יכול עוד לחדור אליה

וכשההוא הולך זה שקט מקופלת על הרצפה שותקת ומזמזמתאת השיר היחיד שהיא זוכרת

מנסה להכחיש את מראה הדמיון של ידו האוחזת בה. 4קומות מתחת לבית. והיא מגששת את דרכה לעלות. מדממת על המדרגות. ולא יכולה לבכות. היא מנסה לפתוח דלת נעולה ונשכבת על השטיח לישון. לא בטוחה איפה המפתח נמצא. אז הוא בא ונוגע בפניה מביט בה

מביט בה כל כך והיא רועדת מולו והוא מביט בה חודר דרכה ובפניו שאלות ובשפתיו הממלמלות דבר מה רק דאגה, ולה כואב כשהוא רואה דרכה.דוקר אתה. הוא מרים אותה על ידיו בשקט הוא יודע. פותח את הדלת ומניח לה לשבת בפינת החדר על הרצפה. ממלא כוס במים ומגיש לה. היא יודעת שהוא רוצה לבכות. אבל גם שאסור.

והוא מפריד את ידיה, נוגע בפרקי ידיה כדי לגלות את הסימנים הכחולים תחת חולצתה הקרועה וסימני הדם על הקיר כשהיא מניחה עליו את ראשה ושותקת. הזעם בידיו מתגבר אבל לא מניח לה לשקוע הוא מחבק אותה ושותק. היא רוצה לומר משהו ושוכחת איך מתחילות המילים הסיגריה ניצתת. מתקרבת לשפתיה. היא נחנקת פתאום וצועקת. את השם היחיד שיכול להגן עליה והוא שם, אוחז בה ידיו מגואלות בדמה, והוא אוחז בה.

בדיוק כשההוא הלך.