ותדעו לכם שהגאולה השלמה תבוא אך בצדקה...

שנאמר גם : "בצדקה תכונני"

ואין חירות אלא לצדקה שהיא היא בתווך בדרךהמובטחת לגאולה

ולכן אחיי וריעיי

כשמחברים "אפיקומן" + דלת פתוחה= מקבלים "אליהו"

הנוסחה אם כן פשוטה

והיא היא ליבו של ה"סדר"

שמתווה את הסדר לגאולה שמתרגם את החירותהאמיתית לגאולה השלמה

אם כן

"אפיקו-מן" תפיקו מעצמכם מתתחסד לחם חסד של "מן"

ואח"כ פתחו הדלת שכל דכפין יבא ויוכל [ועניים מרודים תביא בית]ומובטח לכם שגם אליהו ישתרך אחרי אחרון העניים.

והיה אם יש קורא לדברים והיה בהם שביב שלקורת רוח ו/או ישוב הדעת אנא חמישה לצדקה

 

משה אהרון