ובין כל הטיפות

משתדלת לזרום

עיתים מטשטשת הראייה

סחרחורת תוקפת

וכשמתבהר השחור

מתבארת דמותך

יחיד.

 

ושוב סחף,

גובה גלים

ויד מגששת- מחפשת דרך

ובין כל היקרים לי,

אוספת אחד לאחד

מרסיסי נשמתך

  

 אהוב