כלום לא הולך הכל צולע נדבק לחיך ובולע... דבר לא זז ולא נוגע מה שנרמז כל כך פוגע ריקנות איומה ולבד שזועק זיק קטן מרצד אך מיד הוא חומק במסך של טשטוש מוטב לי לכאוב כבר עייפתי מלחוש כמה רע לי- כשטוב