והייתי רוצה כנפיים - והייתי רוצה כנפיים כך שאוכל לעוף להתבונן על הכל מלמעלה ולקבל פרספקטיבה שונה. והייתי רוצה כנפיים כך שאוכל לחוש קלה בנפשי להבין הכל בצורה הגיונית ולקבל גם שונים ממני. והייתי רוצה כנפיים כך שאוכל לנדוד למרחקים לגלות מקומות חדשים ולהבין דרכי חיים אחרים. והייתי רוצה כנפיים כך שאוכל לחוש אהבה אמיתית אדע את תחושת הריחוף ואוהב אותך ללא כל גבול...