שילדי ישראל מחברים אש של מטה ואש של מעלה -


הערבים האמיתיים לקבלתה
האיסטרטגית של התורה הקדושה
- ילדי ישראל הרכים.
מקדימים חי ימים לפני חידוש הברית של מתן תורה,
לחבר אש של מטה עם אש של מעלה.
ואש של מטה היא ניצוצות העולים משריפתם החומרית
של זרדים
ועצים עבשים .
לסמל ביעורה של הפסולת שבעץ האדם.
להיותה מוכשרת לקבל אורם המלא
 של עץ הדעת ועץ החיים