והכאב שוב נוגע

מנפץ בי שנים

מפיל חומות ברגע

מזלזל בפנים

וטורף

חצי נשמה

חצי חיים

והנשימה קשה

מרגיש בתוך מים זורמים

אבל הם קלים

החיים