העניים

מלאות באמת

בשמחה

ואת רואה את זה

ואת יודעת

שבאה לך העזרה

החבל שיציל אותך מהנפילה