בס"ד

את פניו תמיד תמצא לא יפות ומעוותות

חמוצות כלימון הוא לא ירצה להקשיב

למרות שיש צדק לפעמים בדברים

כי עכשיו הוא שקוע בדבר אחד בכעס שלו עצמו

והוא תמיד צודק