בס"ד

לא רציתי לפגוע בך, אתה בן- האדם שאיתו, אני רוצה לבנות מערכת- יחסים יקרה, ואוהבת, אבל מה לעשות? שהעבר תמיד משליך עלינו, את כל המטען, הפחדים, החרדות, וגם החששות. אני יודעת, ובטוחה. אפילו באהבה שלי, אליך לא יודעת למה? למרות הקשיים.  עכשיו אבל אומרים שכל דרך. רצופה שבילים, שבילים ומסלול ישר