בס"ד

תמיד לתת חיוך, אפילו כשקשה לפעמים. כי החיים הם לא גן של שושנים, אפילו כשמעונן. והשמש מסתתרת, אבל כשפוגשים אדם, אחר זה לא כיף, לראות עניים זולגות, דמעות. במקום פה מחייך