בס"ד

כן אתה הערת בי את האהבה מחדש, את כל הרגש, שהיה רדום בפנים, כמו בצל עם אלף שכבות. אתה שמסתכל בי עם עניים ירוקות, במבט שרק אתה מסתכל, שמיוחד רק לי, ומעלה בי, מין צמרמורות, מיוחדות, מהבטן. מה אגיד? אתה הערת בי את האהבה, מחדש ועכשיו אתה הולך