בס"ד

יום שישי ערב שבת, חלות קלועות, מפה לבנה, יום מיוחד, שבת מתנה. מכל השבוע, אני מחכה רק לך. בך עוטף כמו סוד קסם, והוד בך זוגות אוהבים, עם משפחות לך שרים, מזמורים לך מנגנים כנורות. כי את שבת המלכה רק שלנו את מאוד