בס"ד

התחלתי דבר חדש בחיים איתך, דבר בלי פחדים, כך אני מקווה, לעתיד, טוב ,יותר. בנוי, לאט, לאט. מארבע, יתדות. מהרבה תקשורת, נכונה. הבנה, לא משנה,  שלפעמים. שהשביל, קצת, עקום, לפעמים. העיקר, ששנינו, מגיעים, להבנה