בס"ד

זה אתה שלימדת אותי, לקחת הכל בשיר, ובחיוך, סמיילי. זה אתה שצוחק לעברי, כל פעם שקצת עצוב. והשירים, תמיד ממשיכים, לנגן, אחרי כל מילה שנאמרת. כי הכל תמיד בכיף, סמיילי. ואתה סוחף, עם השירה שלך. וסחפת גם אותי, בכיף, בשמחה. ושיהיה, רק זמר, ושירה, ובשבילך