בס"ד

 ללמוד מחדש מילים אחרות,ללמוד מחדש מילים רצויות, מילים של כבוד,אהבה,וכיף.זרימה בחיים,זוגיות של אני אוהב.להשאיר מאחור את כל  הדחיה, והשליליות