בס"ד

תמיד קשה להתחבר לשחור למפחיד ללא מוכר מאשר לאור לכיף לשמש הזורחת שביום הגדול הלילה לעומת זאת הוא מסתורי משהו ירח בו המסמל רגש וכוכבים לפעמים שועלים או תנים משמיעים קולם בו אך מי שנהנה בלילה הוא האוהבים הצעירים שאינם מרגישים את השחור אלא את החיבוק אחד של השני