בס"ד

לחפש אהבה חדשה ולזרוק את הישנה

הישן לא מתאים לי, הוא כועס וזר. הישן, לא מתאים לי. הוא כבר, לא מוכר. אני צריכה, חיוכים.  אני צריכה חיבוק. אני צריכה, משהו מלטף, ורחום. אתה ישן, ולא מתאים. אתה כועס, וזר. אתה כבר לא מוכר