בס"ד

עננים באויר ביני ובינך מסך לבן כמו בתאטרון שמכסה בין שחקנים לבמה כנראה ששנינו שני הפכים גמורים שניסינו להתמזג לאחד וככלות הכל לא הצלחנו אבל אהבנו והתפשרנו וכיום אנחנו הולכים בשני נתיבים שונים שייעדו לנו החיים ולא אנחנו הם שקובעים את הגורל