בס"ד

לפעמים אתה מהמר ולוקח סיכון רב

לפעמים אתה מהמר וזה לא שווה זהב

כי חייך יותר חשובים

כי חייך יותר שווים

חיים רק פעם אחת בן-אדם

ועדיף שזה לא יהיה סתם

אז תבלה ועל חייך שמור

כי סה"כ הגלגל לא חוזר אחור