בס"ד

אצלו תמיד הכל בצעקות

להקשיב לאדם השני זה אסון

גם אם תרצה הוא לא יקשיב לך

כי מה שחשוב לו זו האמת שלו עצמו