יש לי חלומות שמספיקים לאיש אחד

חומקים דרך הסדקים בלילות.

הרחק מכאן, מבעד לימים

חולם על עשרים ושש שעות ביממה

עשרים וארבע בשביל כולם

ושעתיים רק בשבילך.

שעתיים רק שלנו

מה כבר אפשר לעשות בשעתיים

מה שאי אפשר לעשות בעשרים וארבע.

לו ניתן היה לשחזר עד הסוף

לו ניתן היה לחזור, לשנות

ומה עם הכאב?