נשמתי כציפור בכלוב זהב, כלואה בגופי היפה.

כנועה וענווה היא הציפור,  האש בעיניה תכבה.

 

~את חזותו נשאה לה הרוח~

 

תזזית תאחוז את הציפור

במשק כנפיה את הכלוב תרעיד

כי מחוץ לו לכלוב יחכה לה לא לנצח- נר התמיד.