שורות ריקות שמתמלאות מתמלאות במילים ועכשיו תבינו? עכשיו תדעו מה יש בי? הסערה שמתחוללת מה היא מול מילה? הנסיון הזה לפרוק מתסכל אותי.