בחוף טמונים שרידים, שברי צדפים. פסיפס מפוזר מרוחק. וגם בקצה החוף- אין אנשים- סרטנים- מטיילים קולות השבר של פצעים צדופים שפתחו ועקרו הגלים, מאי מבטחים אל מדבר לב אנשים.