הומלס בקרן הרחוב הוא עמד מושיט ידו לכל עובר ושב ומתכרבל בפינתו המוצלת. הומלס כך קרא את שמו בעיני החולפים על פניו, מן שם אנונימי שכזה. וגם שם שמקפל בתוכו חיים שלמים שהחלו בחבלי לידה ותקוות שאבדו. ואדם שטובע בתוך הווה אינסופי ומביט אל עבר עתיד שפעם הכיר. ויפן כה וכה וירא כי אין איש.