מדינת חלשים אנו נעים במרחבים מוגנים, חשופים פחות ופגיעים יותר. אשרי מי שבא לכאן ומגינו בידו, אוי לו למי שירד לכאן ומגינו ביד שכינו. חסרי המגן יפגעו ראשונים – אין רחמים. נרמוס, נכתוש, נדרוך, נמעך. דרווין צדק – אין מקום לחלשים. לכו, בנו לכם מדינה משלכם – "מדינת חלשים". בראשה - נשיא חלש, תחתיו – ממשלה חלשה. ברחובכם יצעדו בסך: עניים עם מוגבלים מצורעים עם קשישים. לכו, אל תטרדו את מנוחתנו. ארנקינו קמוצים בפניכם יותר מאי פעם. כספכם – כספכם וכספינו – כספינו. השמים כחולים והאוויר צח, הרחובות נקיים, אחידים, מושלמים. לא עוד חיות ואנשים גזלנים. כספינו – כספינו וכספינו – כספינו. רק באופק הדומם עוד תעלה צחנה חולפת. סביבה מדורות עשנות – שרידי הרחובות הישנים. ותעל שוועתם השמיימה.