ירושלים, ערב מלחמה ירושלים, ערב מלחמה. השמש לא תזרח רגע קודם זמנה. שמים לא יאירו עד בוא יומם. ושחרור לא יחדל משירתו עד בוא הסהר האדום.