עד מתי יוחזק גלעד שליט

שראש ממשלתו הפכו לפליט.

 

והוריו שפופי הראש

קצה נפשם בממשלה שנדה בראש.

 

משהו מכיר במילה אחריות?

האם אחד כזה ישא באחריות?.

 

ושב גלעד לגבול ארצו

והנותרים אנשי חמאס אשר שרצו.