שנה טובה אשר תביא לשינוי

שנה בא התקציב ילך לחינוך ובינוי

שנה אשר את ראש ממשלתנו תריץ

ואת כל שריה תמריץ

שנה של שקט ושלווה

כנאמר איש תחת מכוניתו ותחת דירתו.

 

 

שנה ללא התעללויות בילדים

שנה ללא הרמת יד על נשים

שנה ללא שחיתות

שנה שילדים לא ירעבו

שנה שקשישים ילכו בקומה זקופה

שנה שתכלה על כל קללותיה.

 

שנה בה יחלו רק ברכותיה

שנה בה תפרח האהבה

שנה בה הזיכרונות יהפכו לחלום

שנה בה העצב יהפך לשמחה

שנה בה יוחזר גלעד שליט

שנה בה השלום ישרור בין האדם וחברו.

 

לשנה טובה תכתבו

ולשנה מאושרת תחתמו