נסראלה הוא נסראלה

ונסראלה הוא לא אללה

 

מטיב הוא לרדות בנו

מתחכם הוא עם בני עמנו

 

נוהג להסתתר תמיד

ובירי על ישראל מתמיד

 

חי הוא בחשש

כי הנה מגיע הסוף לגשש

 

שומר פתאים מר נסראלה

ונותרה רק התפילה לאללה