מארץ תצמח

מכפות רגליים מושרשות

מאדמה

משמים נשקף

 בבואתך

השלם

הזוהר

כל כך

רוצה לכתוב שולחן

ערוך כל טוב

לך

לכם

כל כך רוצה לכתוב

את-האור

לרקוד את היופי הטמון

ברגבי אדמה שהתפוררה

מגזעי עצי חיים

ומקולות האושר

למזוג כוסות רצון

עסיסיים

רימוניים

לכל עייפי החומר

ורגוזי החיים

עד יתמו הכלים

לך

אלוהי המותרים האסורים.